Новини

Вътрешно-институционална квалификация през учебната 2023/2024 година

„Въведение в релационалната психомоторика и психомоторни практики“

27.11.2023г.

На 27.11.2023г. ДГ  „Пролет“ ще се включи във Вътрешноинституционална квалификация с гост-лектор – доц. Весела Банова, организирана от „Психоаналитичен институт“ ТОЛК ООД – гр. София, в сградата на ДГ „Пролет“ – Перник. В обучението ще се включат 10 педагози в удобен и за двете смени график: от 09:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. Квалификацията е на стойност 680 лв. и е финансирана от сумата определена за такава в бюджета на образователната институция.

„Методика на игровото взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина и
училище“

27.01.2024г.

На 27.01.2024г. ДГ  „Пролет“ ще се включи в уебинар, организиран от „РААБЕ България“ ЕООД – гр. София от разстояние през платфора за онлайн обучение! В обучението ще се включат 9 педагози. Квалификацията е на стойност 405 лв. и е финансирана от сумата определена за такава в бюджета на образователната институция.

„Конфликти и проблеми в работата на учителя – начини за преодоляване“

23.05.2024г.

На 23.05.20234г. ДГ  „Пролет“ ще се включи във Вътрешноинституционална квалификация с гост-лектор – проф. Янка Тоцева, организирана от „Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“, в сградата на ДГ „Пролет“ – гр. Перник.  В обучението ще се включат 11 педагози в удобен и за двете смени график: от 09:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.  Квалификацията е на стойност 3025 лв. и е финансирана от сумата определена за такава в бюджета на образователната институция.

„Иновации в обучението и познавателно развитие“

Участие във форум – СНЦ „Образование и технологии“!