Новини

ДГ „ПРОЛЕТ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА  ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година
С голямо  нетърпение очакваме да се запознаем с нашите нови, малки приятели.

  • Необходими документи за записване са копие на акта на раждане на детето и заявление, което може да попълните намясто в детската градина или да изтеглите от сайта на ДГ „Пролет“
  • Родителят /настойникът/ подават писмено заявление за постъпване в първа възрастова групи от 1 януари до 30 април на текущата година, за което се издава входящ номер.

Приемането на документи се извършва на място от директора на детската градина или на имейл – info-1403281@edu.mon.bg.

Обявяване на резултатите с приетите деца

  • до 20 май 2024 г. се обявяват резултатите с приетите деца,  като утвърдените списъци се поставян на видно място в детската градина и се публикуват в сайта на ДГ „Пролет“.
  • Родителят /настойникът/ на приетите деца писмено декларира желанието си детето да бъде записано в едноседмичен срок от обявяването на резултатите.