Група „Калинка“

„Ний сме малките калинки, много умни и добринки!

Най – щастливи на света, всички будни сме деца!

Учим, пеем и лепим, можем да се веселим!

Който влезе в групата при нас, приятел става ни завчас!

И греят всичките очички доволни винаги сме всички!”

Нашата цел е:

Създаване на условия за проява и разгръщане на потенциала на всяко дете чрез осигуряване на персонална активност, равен достъп до образователни ресурси, равнопоставеност във формите на педагогическо взаимодействие и гарантиране на неговите права.

Екип на група “Калинка”:

  • Старши учител – Михала Павлова
  • Старши учител – Михаела Александрова
  • Помощник – възпитател – Румяна Варадинова

Тук играем, учим и се забавляваме!