Реализирани проекти: -  ПУДООС 2017 г. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2017 г. НА ТЕМА: “С природата в...