Група „Мики Маус“

Ние сме слънчеви деца, носим радост,красота! Щастие в погледа ни грее, весел смях от нас се лее!

Нашата цел е:

Всяко дете е уникално, то носи в себе си потенциал, който предстои да развие в по- нататъшния си живот! Нашата цел е създаването на един пълноценен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от общуване, позволяващи му да намери своето място в обществото, съдействие за оптимално развитие на неговите познавателни интереси, на неговата самостоятелност и творческа активност. За успешното реализиране на така поставената цел , разчитаме на родителите, наши партньори във възпитанието на детето.

Екип на група “Мики Маус”:

  • Учител: Силвана Ценкова
  • Учител: Габриела Георгиева
  • Помощник-възпитател: Лилия Василева

Тук играем, учим и се забавляваме!