Материална база

ЗАЛА „ПСИХОМОТОРИКА“ В ДГ„ПРОЛЕТ“

Свобода, креативност, удоволствие, предизвикателства, преодоляване на препядствия, себеизразяване и положителни емоции изживяват децата от детска градина „Пролет“ в  залите за „Психомоторика“.

            Залата за Психомоторика е обособена и функционира в централната сграда на ДГ

„ Пролет“ на ул. „Люлин “ №39 от учебната 2017/2018г., а във филиалната сграда от учебната 2018/2019 г.

          Залата за „Психомоторика“ се използва от децата по график два пъти в седмицата.

Психомоториката като метод се прилага за всички деца , главно за превенция на психичното здраве. Сеансите по психомоторика настройват децата творчески в условията на спонтанна игра.

Залата по „Психомоторика “ е организирана , подготвена специална среда с меки модули, които провокират детското въображение и съдействат за развитието на конструктивните им умения. Тук детето играе без ограничения ,като оперира с модулите и играейки детето същевременно твори, конструира и релаксира.

 

Какво представлява методът „Психомоторика“ и защо е полезен за всички деца?

 

Психомоториката е телесен метод за психо-емоционално и социално развитие, който подпомага здравословното израстване на децата чрез двигателно-телесно изразяване и съвместна игра. В основата на Психомоториката са ученето през тялото, което се движи и играе, и изграждането на максимално удовлетворяващи отношения и комуникация с другите. Психомоториката произлиза от научни концепции и дисциплини като неврология, психология, спорт, рехабилитация, социални науки и др.

Психомоторната работа е развитийна работа, която има ресурс да направи децата социално-интелигентни. Работата с телесното изразяване има капацитет да постигне базисни ценности като тези да си добър и етичен с другите и да си в сигурна позиция – да усещаш злоупотребите и да не злоупотребяваш. С други думи ако на детето се предостави сигурност и връзка, то ще се адаптира, ще развие естествения си потенциал, ще се свърже и ще уважава себе си и другите.

В Европа образователна модалност на метода Психомоторика (Образователна Психомоторика) се прилага като рутинна практика в образователни институции (училища и детски градини) от педагози и възпитатели, които са достигнали до идеята, че движението развива и че възрастният може да има подкрепяща роля в този процес.

Психомоторна работа по подкрепа на личностното развитие се практикува и с деца, които имат емоционални, поведенчески и учебни затруднения (травма, тревожност, дефицит на внимание, хиперактивност.)

КАБИНЕТ ПО ОКОЛЕН СВЯТ, ОПИТИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ В ДГ „ПРОЛЕТ”

КАБИНЕТ ПО БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В ДГ „ПРОЛЕТ”

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ФИТНЕС ЗАЛА В ДГ „ПРОЛЕТ”

АТЕЛИЕ „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО” В ДГ „ПРОЛЕТ”

СТАЯ „НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО” В ДГ „ПРОЛЕТ”