„Въведение в релационалната психомоторика и психомоторни практики“ 27.11.2023г. На 27.11.2023г. ДГ  „Пролет“ ще се включи във Вътрешноинституционална квалификация с гост-лектор - доц. Весела Банова, организирана от „Психоаналитичен институт“ ТОЛК ООД - гр. София, в...

повече информация